Factsheet Studenten over de klachtenprocedure in het hoger onderwijs

De factsheet Studenten over de klachtenprocedure in het hoger onderwijs geeft een beeld van de ervaringen van studenten in het bekostigd hoger onderwijs met de klachtenprocedure van hun opleiding. Dat wil zeggen: weten zij bij wie ze moeten zijn om een klacht in te dienen over hun opleiding, voelen ze zich vrij om zonder negatieve gevolgen een klacht in te dienen, hebben zij er vertrouwen in dat de opleiding hun klacht serieus neemt, en in hoeverre zijn degenen die een klacht hebben ingediend tevreden met de behandeling daarvan.

De cijfers wijzen erop dat veel studenten op hogescholen en universiteiten niet weten waar ze een klacht zouden moeten indienen. Ook hebben lang niet alle studenten er vertrouwen in dat hun eventuele klacht of feedback over hun opleiding serieus wordt genomen. En niet iedereen die ooit een klacht had is tevreden met de afhandeling. 

In totaal vulden ruim 1.500 studenten de vragenlijst in, zo’n 15% van degenen die waren aangeschreven. 
Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten roept de inspectie de hogescholen en universiteiten op om hun klachtenafhandeling te evalueren en te onderzoeken of hun studenten weten waar ze met hun klachten terecht kunnen.