In- en doorstroommonitor hoger onderwijs 2009-2018

Periodiek brengt de inspectie in beeld hoe toegankelijk het hoger onderwijs is voor scholieren en studenten via de in- en doorstroommonitor:  welke hbo- en wo-opleidingen selecteren en wat zijn de trends in de instroom van verschillende groepen studenten. Zo geven we inzicht in de ontwikkelingen in de selectie en toegankelijkheid van het hoger onderwijs.

Naast een update van de in- en doorstroomcijfers, geven we in deze editie van de monitor ook achtergrondcijfers over het tussenjaar. Om meer zicht te krijgen op deze trend, hebben we in beeld gebracht wat de achtergrond is van de jongeren die niet onmiddellijk doorstuderen, maar eerst een tussenjaar kiezen.

De monitor bestaat uit twee documenten: een beknopt rapport op hoofdlijnen en een afzonderlijk tabellenboek met alle onderliggende cijfers.