Studeren met een functiebeperking in het hoger onderwijs

In dit onderzoek is gekeken hoe de zogeheten profileringsfondsen van hoger-onderwijsinstellingen werken, en of  studenten met een functiebeperking er gebruik van weten te maken. De inspectie stelt vast dat studenten met een functiebeperking het fonds niet blijken te kennen. Ook studentendecanen en adviseurs binnen de universiteiten en hogescholen zijn niet goed op de hoogte van deze financiële ondersteuningsmogelijkheden voor deze groep studenten. De inspectie roept de besturen van de instellingen daarom op om goede voorlichting te geven, zodat  studenten daadwerkelijk de voorzieningen kunnen benutten die juist voor hen zijn ingesteld.