Rapport Functioneren opleidingscommissies in hoger onderwijs 2010

Opleidingscommissies in het hoger onderwijs functioneren goed, maar het kan altijd beter. Aldus, het rapport 'Het functioneren van opleidingscommissies in het hoger onderwijs'.