De kwaliteit van het Nederlandse accreditatiestelsel hoger onderwijs 2013

In dit onderzoek zijn de aanpassingen van het Nederlandse accreditatiestelsel hoger onderwijs onderzocht.