Alternatieve afstudeertrajecten hoger onderwijs Rapportage niveaubeoordelingen en verbetertrajecten

Nader onderzoek heeft grotendeels de zorg bevestigd die de Inspectie van het Onderwijs vorig jaar april uitsprak over een aantal alternatieve afstudeertrajecten in het hoger beroepsonderwijs. De inspectie stelt vast dat er hard gewerkt wordt aan verbetering en verwacht dat de betrokken opleidingen aan kracht en kwaliteit zullen winnen.