Alternatieve afstudeertrajecten en de bewaking van het eindniveau in het hoger onderwijs

In de zomer van 2010 verscheen een krantenartikel met de strekking dat concessies zouden worden gedaan aan het eindniveau van afgestudeerden bij een opleiding van Hogeschool Inholland. Er ontstond een golf van reacties met negatieve berichten over de kwaliteit van de examinering bij diverse instellingen. Daar heeft de Inspectie van het Onderwijs onderzoek naar gedaan.