Onbelemmerd studeren

De Inspectie van het Onderwijs heeft onderzoek gedaan naar het beleid en de voorzieningen voor studenten met een functiebeperking in het hoger onderwijs.