Werken aan een beter rendement

Casestudies naar uitval en rendement in het hoger onderwijs.