Jaarwerkplan 2019

Wat doet de inspectie in 2019? We houden toezicht op besturen en hun scholen en opleidingen en we rapporteren op stelselniveau over de ontwikkeling van de onderwijskwaliteit. Daarbij staat een aantal thema’s centraal. In ons Jaarwerkplan leest u over ons instellingstoezicht en over ons stelseltoezicht. Daarnaast worden onze andere doelen en activiteiten beschreven. Ook leest u met wie en hoe de inspectie samenwerkt en wat de andere taken van de inspectie zijn.

Thema's 2019

Voortbordurend op belangrijke thema’s waarover we de afgelopen jaren hebben gerapporteerd, bijvoorbeeld kansengelijkheid, aansluitende leer- en schoolloopbanen, kwetsbare groepen leerlingen, schoolverschillen, leraren (kwaliteit, tekorten, werkdruk) en sturing op kwaliteit en continuïteit, hebben we voor 2019 gekozen voor een aantal thema’s:

  • HRM-aanpak van werkdruk leraren
  • Schoolverschillen en basis op orde
  • Perspectief op aansluitende leer- en schoolloopbanen
  • Leerlingen met extra ondersteuning.