Webinar primair onderwijs

De coronacrisis heeft een grote invloed gehad op het (speciaal) basisonderwijs. Bestaande knelpunten werden groter, maar er waren ook kansen en nieuwe mogelijkheden. In dit webinar van de sector primair onderwijs staan we stil bij het beeld dat de inspectie over de coronaperiode heeft opgehaald. Daarnaast laten we een aantal thema’s de revue passeren: risico’s bij de leerresultaten, vergroten van kansenongelijkheid in het schooladvies, kansen en mogelijkheden bij de kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur van besturen en bij het nationaal programma Onderwijs.