Technisch rapport monitoronderzoek or1 en or2 speciaal onderwijs - tweede meting

Onderzoek naar de stand van zaken op onderdelen uit de standaarden ‘resultaten’ (OR1) en ‘sociale en maatschappelijke competenties’ (OR2).
De eerste meting was in de periode april-juni 2019 op basis van onderzoekskader (v)so 2017.
De tweede meting in het speciaal onderwijs heeft plaatsgevonden in de periode september-oktober 2022 op basis van het onderzoekskader (v)so 2021 op dezelfde onderdelen