Aanvullend onderwijs in het hoger onderwijs: analyseer en ga in gesprek

Hoeveel studenten maken gebruik van aanvullend onderwijs? En welke motieven hebben studenten daarvoor? In dit artikel uit Hoger Onderwijs Management leest u dat een substantiële groep studenten gebruikmaakt van aanvullend onderwijs en dat studenten daar verschillende redenen voor hebben. Het artikel is gebaseerd op nieuwe cijfers in de Staat van het Onderwijs 2021. We hopen dat dit onderzoek opleidingen stimuleert om meer zicht te krijgen op het gebruik van aanvullend onderwijs door hun studenten. Dit inzicht in het gebruik van aanvullend onderwijs maakt een gefundeerde discussie mogelijk over bijvoorbeeld de risico’s voor kansengelijkheid, en of de studentbegeleiding versterking behoeft.