Infographic - niveau en prestaties - Staat van het Onderwijs 2015/2016

Nederlandse leerlingen uit groep 6 scoren bovengemiddeld op rekenen en natuuronderwijs, maar de prestaties vertonen een dalende trend. Nederlandse 15 -jarigen presteren in minder goed op internationale toetsen voor natuurwetenschappen en wiskunde dan in 2012 . De prestaties leesvaardigheid dalen niet significant. De daling komt vooral door minder hoogpresteerders.