Infographic - gelijke kansen in het onderwijs - Staat van het Onderwijs 2015/2016

De laatste jaren verschillen de werkloosheidspercentages tussen gediplomeerden met een verschillende achtergrond sterker dan in de jaren daarvoor. Dit geldt het sterkst voor mbo-gediplomeerden.