Mag een school een student verwijderen/schorsen?

De Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) kent geen schorsing en verwijdering. Wel kent de WHW het recht op inschrijving en de beëindiging van de inschrijving.

De inschrijving kan door het college van bestuur eenzijdig worden beëindigd.

Dit kan in de volgende gevallen:

  • Wanbetaling van verschuldigd college- of examengeld (7.42 WHW, tweede en derde lid)
  • Een bindend studieadvies (7.8b, vijfde lid)
  • In geval van fraude (7.12b, tweede lid)
  • Het niet respecteren van de grondslag van de bijzondere instelling dan wel het maken van misbruik van de inschrijving van bij een bijzondere instelling ( artikel 7.37, vijfde en zesde lid)
  • Gedragingen of uitlatingen in relatie tot een toekomstig beroep (artikel 7.42a)
  • Overlast door de student (7.57h)
  • Inschrijving die niet in overeenstemming met de eisen inzake nationaliteit of woonplaats heeft plaatsgevonden ( 7.32, zesde lid)

Heeft u een klacht over verwijderen/schorsen van een student? Lees dan onze webpagina over klachten voor meer informatie.