Mag een school een student verwijderen/schorsen?

In het Hoger Onderwijs geldt de WHW (Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek) en deze kent geen schorsing en verwijdering. Wel kent de WHW het recht op inschrijving en de beëindiging van de inschrijving.

De inschrijving kan door het college van bestuur eenzijdig worden beëindigd.

Dit kan in de volgende gevallen:

  • Wanbetaling van verschuldigd college- of examengeld (7.42 WHW, tweede en derde lid)
  • Een bindend studieadvies (7.8b, vijfde lid)
  • Het niet respecteren van de grondslag van de bijzondere instelling dan wel het maken van misbruik van de inschrijving van bij een bijzondere instelling ( artikel 7.37, vijfde en zesde lid)
  • Gedragingen of uitlatingen in relatie tot een toekomstig beroep (artikel 7.42a)
  • Overlast door de student (7.57h)
  • Inschrijving die niet in overeenstemming met de eisen inzake nationaliteit of woonplaats heeft plaatsgevonden ( 7.32, zesde lid)

Mocht u hier een klacht hebben over of het er niet mee eens zijn, leest u dan 'Klachtenprocedure hoger onderwijs' voor meer informatie.

Hoort bij