Mag een school een leerling verwijderen?

Basisonderwijs

Een basisschool mag een leerling in bepaalde gevallen verwijderen. Dit gebeurt meestal als de school niet in staat is om de benodigde speciale zorg voor de leerling te bieden en een kind beter thuishoort op een school voor speciaal onderwijs, maar kan bijvoorbeeld ook voorkomen als er sprake is van voortdurend storend (ernstig) agressief gedrag of als ernstige conflicten zijn waarbij mogelijk ook de ouders zijn betrokken.

Voortgezet onderwijs

Een school voor voortgezet onderwijs mag een leerling in bepaalde gevallen verwijderen. Dit gebeurt meestal alleen als een leerling zich ernstig heeft misdragen of als zijn resultaten onvoldoende zijn. Of een leerling van een school mag worden verwijderd, wordt per geval beoordeeld. De rechter heeft hierbij het laatste woord.