Mag een basisschool mijn kind schorsen of verwijderen?

Een basisschool mag uw kind in bepaalde gevallen schorsen of verwijderen. Dan heeft uw kind (tijdelijk) geen toegang tot de school.

Mag een basisschool mijn kind schorsen?

Het bestuur van de school kan uw kind voor een periode van ten hoogste een week schorsen. Daarbij moet het bestuur aangeven wat de reden is voor de schorsing. Dat moet schriftelijk aan  ouders bekend gemaakt worden. Het bestuur moet de Inspectie van het Onderwijs informeren over een schorsing voor een periode van langer dan een dag en daarbij de reden vermelden.

Mag een basisschool mijn kind verwijderen?

Het bestuur van de  basisschool mag uw kind in bepaalde gevallen verwijderen. Dan heeft uw kind geen toegang meer tot de school. Voor verwijdering gelden strenge regels:

  • voor verwijdering moet het bestuur luisteren naar het verhaal van de ouders, de leerling en de betrokken groepsleraar;
  • het bestuur moet de leerplichtambtenaar direct inlichten over een besluit tot verwijdering;
  • het bestuur moet altijd aangeven wat de reden is van de verwijdering.

Voor de ouders is er de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen verwijdering. Hier moet het bestuur u op wijzen. Er zijn regels rond het indienen van bezwaar.

Beslissing over verwijdering

De beslissing over verwijdering van een leerling ligt bij het bestuur van een school.

Een nieuwe school vinden

Het bestuur mag een leerling pas definitief verwijderen als het voldaan heeft aan zijn zorgplicht om een andere school te vinden die bereid is de leerling toe te laten en hierover constructief overleg heeft gevoerd met de betrokken ouders. Het bestuur  moet in alle gevallen een nieuwe school voor de leerling vinden.