Factsheet schorsingen (voortgezet) speciaal onderwijs 2016/2017

Jaarlijks rapporteert de Inspectie van het Onderwijs over het schorsen en verwijderen van leerlingen door scholen. De feiten en cijfers in dit overzicht betreffen alleen de elektronische meldingen van schorsingen en verwijderingen die scholen via het Internet Schooldossier (ISD) bij de Inspectie van het Onderwijs hebben gedaan. Deze mogelijkheid wordt geboden sinds 1 augustus 2015.

In deze factsheet rapporteren we onder andere over:

  • het aantal meldingen;
  • de redenen van schorsingen en verwijderingen;
  • de duur van de schorsingen;
  • overige wetenswaardigheden.