Verdiepend onderzoek bovengemiddeld presterende scholen

In het najaar van 2018 is een verdiepend onderzoek uitgevoerd op 21 scholen die bovengemiddeld presteren op het gebied van Engels.

Het verdiepend onderzoek bestond uit lesobservaties in 22 klassen en interviews met leerkrachten van groep 8. Dit verdiepend onderzoek laat zien dat op de bovengemiddeld presterende scholen de leerkrachten hun lessen Engels (willen) focussen op een communicatieve aanpak met veel aandacht voor afwisseling en mondelinge vaardigheden. In de praktijk zijn er echter verschillen tussen denken en handelen; niet alle idee├źn komen optimaal uit de verf. Het onderzoek laat zien wat er beter kan, met name op het gebied van cyclisch werken, aandacht voor differentiatie en het daadwerkelijk inzetten op (vrije) interactie in de les om leerlingen hun spreekvaardigheid te laten ontwikkelen. Ook onderstreept het onderzoek het belang van het schoolbreed inzetten op Engels en van een gedegen opleiding van leerkrachten om Engels op de basisschool te geven.