Uitvoering onderzoek

De peiling Engels einde basisonderwijs vond plaats in het schooljaar 2017/2018. Een consortium bestaande uit GION Onderwijs/Onderzoek, Cito, de Hogeschool van Amsterdam, de afdeling Applied Linguistics en de lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) voerde het peilingsonderzoek in opdracht van de Inspectie van het Onderwijs uit.

Zij verzamelden de data in de periode van half januari 2018 tot en met eind maart 2018 op een representatieve steekproef van 95 Nederlandse basisscholen met 2.088 leerlingen. Het verdiepend onderzoek is in september en oktober 2018 uitgevoerd op 21 bovengemiddeld presterende scholen met in totaal 22 klassen.

Lees hier de uitgebreide beschrijving van het onderzoek Peiling Engels einde basisonderwijs 2018 - Technische rapportage.