Trends

Een aantal opgaven voor Natuurkunde en techniek, Biologie en Aardrijkskunde uit de kennistoets van 2015-2016 zijn ook in 2008 of 2010 voorgelegd aan leerlingen in het basisonderwijs. Over het geheel genomen blijken de opgaven voor Natuurkunde en techniek en Biologie in 2015-2016 ongeveer even goed gemaakt als in de peiling daarvoor. De opgaven voor Aardrijkskunde zijn in 2015-2016 wat minder goed gemaakt, maar het aantal ankeropgaven voor Aardrijkskunde is te laag om harde conclusies te trekken over de ontwikkeling in de prestaties van leerlingen.