Oefenfilmpjes beoordelen spreek- en gespreksvaardigheid

Uit het peilingsonderzoek Mondelinge Taalvaardigheid blijkt onder meer dat het niet eenvoudig is om de leerlingprestaties op het gebied van mondelinge taalvaardigheid te beoordelen. U vindt hier daarom twee filmpjes en formulieren met beoordelingscriteria om individueel of als schoolteam te oefenen met het beoordelen van spreek- en gespreksvaardigheid.

De filmpjes zijn gebaseerd op opnames die tijdens het peilingsonderzoek gemaakt zijn. In de filmpjes spelen acteurs de uitvoering van een spreek- en een gespreksopdracht na.

In de video Spreekvaardigheid ziet u een leerling die een vlogopdracht uitvoert. Dit is de vlogopdracht die ook is gebruikt als onderzoekinstrument bij het peilingsonderzoek.

In de video Gespreksvaardigheid ziet u drie leerlingen die een gespreksopdracht uitvoeren. Ook deze opdracht is een taak die tijdens het peilingsonderzoek is gebruikt. In hoofdstuk 3 van het rapport Peil.Mondelinge taalvaardigheid vindt u uitgebreide beschrijvingen van de opdrachten en illustraties van opdrachtmateriaal.

Door het bekijken van de filmpjes en het beoordelen van de prestaties van de kinderen aan de hand van het formulier met beoordelingscriteria, kunt u oefenen met het beoordelen van de spreek- en gespreksvaardigheid van leerlingen. U krijgt een beeld van de aspecten waar u bij een spreek- of gespreksprestatie op kunt letten.  Het kan waardevol en leerzaam zijn om hierover met andere leerkrachten of als team in gesprek te gaan.

Let op: de introductie aan het begin van beide filmpjes is gelijk. Vanaf 1:05 minuut zijn de filmpjes verschillend. Wilt u de introductie bij een tweede of volgende keer kijken overslaan? Ga dan direct naar 1:05 minuut.

Spreekvaardigheid

Download het Beoordelingsmodel Spreekvaardigheid

Download Ingevuld Beoordelingsmodel Spreekvaardigheid als voorbeeld.

Gespreksvaardigheid

Download het Beoordelingsmodel Gespreksvaardigheid

Download Ingevuld Beoordelingsmodel Gespreksvaardigheid als voorbeeld.