Reflectiewijzer

Naar aanleiding van het peilingsonderzoek Mondelinge Taalvaardigheid s(b)o maakten we de Reflectiewijzer Mondelinge taalvaardigheid s(b)o. Deze reflectiewijzer, in de vorm van een waaier, stuurden we naar alle scholen voor speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs (voormalig cluster 4) in Nederland. Het instrument helpt schoolteams om in gesprek te gaan over het mondelinge taalonderwijs op school. De reflectiewijzer voor het s(b)o is een aangepaste en aangevulde versie van de reflectiewijzer voor het basisonderwijs.

Afbeelding voorzijde Reflectiewijzer Mondelinge taalvaardigheid s(b)o

In gesprek over mondelinge taalonderwijs op school

In de reflectiewijzer komen de volgende aspecten aan bod:

  • Mondelinge taalonderwijs op onze school
  • Leerstofaanbod
  • Tijd voor mondelinge taalvaardigheden
  • Didactische competenties van de leerkrachten
  • Zicht op ontwikkeling

Verder met mondelinge taalvaardigheid op school

Op deze pagina vindt u per aspect (verwijzingen naar) aanvullende informatie, inspirerende artikelen en voorbeeldlessen.