Voldoen plaatsingswijzers aan nieuwe wetgeving?

Er bestaan lokaal of regionaal afgesproken procedures (of plaatsingswijzers) voor de overgang van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs. Deze vorm van zelfbinding door scholen is niet verplicht, maar goede regionale afspraken kunnen waardevol zijn en zowel aan ouders als aan scholen houvast en duidelijkheid bieden. De inspectie vraagt er aandacht voor dat in het geven van schooladviezen ruimte voor maatwerk blijft.

We merken dat niet alle regionale afspraken conform de regelgeving zijn. Vaak gaat het er om dat een vo-school van het advies afwijkt als het volgens hen niet klopt. Bijvoorbeeld als de onderliggende toetsgegevens niet overeenkomen met het schooladvies of omdat de afgesproken procedure niet is gevolgd. Afwijken mag echter niet. Het schooladvies van de basisschool is bindend.

Voorafgaand aan elk schooljaar gaan wij, op basis van ontvangen signalen, preventief na in hoeverre regionaal afgesproken procedures voor de overgang po-vo voldoen aan de  regelgeving. Indien wij strijdigheid met de  regelgeving constateren, zullen wij de betrokken besturen daarop attenderen en aangeven dat zij de wet moeten volgen en de afspraken daarop aan moeten passen. We willen hiermee  voorkomen dat we als inspectie achteraf corrigerend moeten optreden. Dit optreden is er primair op gericht dat de betrokken school de wettelijke bepaling alsnog in acht neemt.