Enkelvoudig of dubbel schooladvies?

Een schooladvies kan zowel enkelvoudig (één schoolsoort adviseren) als dubbel (twee aan elkaar grenzende schoolsoorten adviseren) zijn. Het dubbele schooladvies is geschikt voor leerlingen van wie nog niet geheel helder is in welke schoolsoort de leerling het beste tot zijn recht komt. Afspraken tussen basisscholen en vo-scholen om alleen nog maar enkelvoudige schooladviezen op te stellen zijn niet in het belang van deze leerlingen.

Uiteraard moeten basisscholen zowel het enkelvoudige als het dubbele advies zorgvuldig opstellen. Het schooladvies moet gebaseerd zijn op de resultaten die de leerling heeft gehaald gedurende zijn schoolloopbaan, maar ook op de bredere kennis die de school van de leerling heeft (motivatie, ondersteuning vanuit thuis, sociale en emotionele ontwikkeling enzovoorts). Daarnaast moet er een heldere procedure zijn waarbij betrokkenen goed geïnformeerd worden. Ook is het van belang dat de basisschool goed zicht heeft op het voortgezet onderwijs in het algemeen en het aanbod in de regio in het bijzonder. De inspectie ziet toe op de kwaliteit van het basisschooladvies en daarmee ook op de kwaliteit van de advisering.