Factsheet kansenongelijkheid overgang basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Deze factsheet geeft aan wat er allemaal mee kan spelen als we het hebben over kansenongelijkheid in de overgang van primair naar voortgezet onderwijs. Het document kwam tot stand na een gesprek met besturen van scholen die hun adviezen wel heroverwegen maar desondanks niet of nauwelijks bijstellen. Het gesprek gaf inzicht in waarom dit bijstellen soms nog weinig gebeurt. Daarom zetten we de feiten op een rijtje en geven we aan wat de inspectie doet om kansenongelijkheid te verminderen.

Ook de PO-Raad heeft samen met de VO-raad een handreiking voor de advisering uitgebracht, met achtergrondgegevens en tips over hoe een goede adviesprocedure eruit ziet. Deze handreidking vindt u op de website www.nieuweregelgevingovergangpo-vo.nl.