Er vallen veel lesuren uit. Mag dit?

Soms vallen lessen uit op scholen, omdat de school bijvoorbeeld een tekort heeft aan docenten. De school kan de lesuitval later in het schooljaar inhalen.

De wet gaat uit van een minimum aantal uren onderwijs dat scholen moeten verzorgen. In het basisonderwijs en voortgezet onderwijs is dit verschillend geregeld. Hier kunt u meer over lezen in het dossier Onderwijstijd en op de website van de Rijksoverheid.

Indien u vindt dat te veel lessen uitvallen op de school van uw kind, dan kunt u een klacht indienen bij de school. Hoe u dit kunt doen, leest u in het dossier Klachten. Als u iets wilt melden over een school of onderwijsinstelling, dan kunt u dat doen via het contactformulier.