Onderwijstijd in mbo in relatie tot jongeren met extra ondersteuningsbehoefte

Steeds vaker vragen mbo-instellingen aan de inspectie hoe correct om te gaan met onderwijstijd in relatie tot het bieden van een passend aanbod aan jongeren met een extra ondersteuningsbehoefte. Het gaat hier om jongeren die door gedragsproblemen, een bijzondere thuissituatie of andersoortige kwetsbaarheid het risico lopen uit te vallen zonder afgeronde opleiding of goed arbeidsperspectief.

Servicedocument biedt kaders

In overleg met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de MBO Raad heeft de inspectie een servicedocument opgesteld. Hierin staan de kaders waarbinnen afwijkingen van de wettelijke normen met betrekking tot onderwijstijd mogelijk zijn.