Snipperdagen in het basisonderwijs

Scholen worden regelmatig geconfronteerd met verzoeken van ouders om een vrije dag te verlenen aan hun kinderen. De reden hiervoor valt vaak buiten de wettelijke richtlijnen. Daarom zijn er scholen die een of meer ‘snipperdagen’ voor leerlingen willen invoeren. Als hiermee een door het schooljaar heen vrij opneembare dag voor individuele leerlingen wordt bedoeld, dan is dit niet toegestaan.

Leerplichtwet 

Scholen mogen geen vrij opneembare ‘snipperdagen’ voor leerlingen invoeren. De wettelijke basis hiervoor ligt in de Leerplichtwet, artikel 4c lid 1: ‘De jongere die als leerling of deelnemer van een school of instelling staat ingeschreven op grond van artikel 4a, eerste lid, is verplicht het volledige onderwijsprogramma, […] te volgen dat door die school of instelling wordt aangeboden.’ Ook de leerplichtambtenaar is niet bevoegd om scholen toestemming te geven hiervan af te wijken.

Wat is wel toegestaan?

Het schoolbestuur mag wel een collectieve vrije dag voor de hele school toestaan, buiten de vakanties om. Denk hierbij aan een studiedag voor leraren of op een niet algemeen erkende religieuze feestdag. In dat geval moet er over het hele schooljaar wel voldoende onderwijstijd worden gerealiseerd en mogen niet meer dan zeven onvolledige schoolweken ontstaan. Daarnaast is de directeur van de school bevoegd om in individuele, zwaarwegende gevallen een vrije dag te verlenen aan een leerling. De Leerplichtwet geeft een opsomming van de toegestane redenen.

Experiment flexibele schooltijden 

Een aantal basisscholen heeft in 2014 meegedaan aan een proef van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om de onderwijstijd flexibel te verdelen over het schooljaar. Er wordt nu gekeken of de verandering van de regelgeving voor het hele onderwijs wenselijk is.

Lees meer over het expirment flexibele schooltijden op de website van de Rijksoverheid.