Servicedocument onderwijstijd in het mbo in relatie tot jongeren met een extra ondersteuningsbehoefte

De Inspectie van het Onderwijs krijgt steeds vaker vragen over de mogelijkheden om correct om te gaan met onderwijstijd in relatie tot het bieden van een passend aanbod aan jongeren die vanwege gedragsproblemen, een bijzondere thuissituatie of andersoortige kwetsbaarheid een extra ondersteuningsbehoefte hebben en het risico lopen om uit te vallen zonder afgeronde opleiding of goed arbeidsperspectief.

Daarom is in overleg met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de MBO Raad een Servicedocument opgesteld dat de kaders biedt waarbinnen afwijkingen van de wettelijke normen met betrekking tot onderwijstijd mogelijk zijn.

Dit document is primair geschreven voor bekostigde instellingen. De strekking geldt echter ook voor niet-bekostigde instellingen, maar op het punt van het wettelijk verplichte aantal uren onderwijstijd en de mogelijkheid tot afwijking daarvan gelden soms andere wettelijke eisen.