Onderwijstijd in het voortgezet onderwijs

Onderwijstijd in het voortgezet onderwijs staat sinds het schooljaar 2006/2007 nadrukkelijk in de schijnwerpers. Het beleid van de overheid is erop gericht dat alle scholen met hun gerealiseerde onderwijstijd aan de wettelijke vereisten gaan voldoen. Jaarlijks voert de Inspectie van het Onderwijs hiernaar een onderzoek uit.