Houdt het Onderwijsresultatenmodel rekening met het feit dat ik veel leerlingen heb die extra aandacht vragen?

Ja, het Onderwijsresultatenmodel houdt rekening met de kenmerken van de leerlingenpopulatie. Dit doen we door de normen per indicator te verlagen op basis van bepaalde kenmerken van de leerlingenpopulatie (apcg, zij-instroom en gediplomeerde opstroom). Naar gelang er meer leerlingen met een bepaald kenmerk op de school zitten, wordt de norm verder verlaagd.

Het gaat hierbij om leerlingkenmerken waarvan uit onderzoek is gebleken dat leerlingen met deze kenmerken vaker een lager beginniveau hebben en vaker lagere prestaties halen. We kunnen alleen corrigeren voor leerlingkenmerken die meetbaar zijn en die voor alle leerlingen ook gelijksoortig worden geregistreerd.