Wat zijn de gevolgen voor de indicator Onderbouwsnelheid als een leerling in de onderbouw afstroomt naar een lager niveau?

De indicator Onderbouwsnelheid heeft betrekking op het percentage leerlingen dat vanuit leerjaar 1 en leerjaar 2 doorstroomt naar een hoger leerjaar. Het niveau waarnaar de leerling doorstroomt is hierbij niet van belang. Eventuele op- of afstroom is onderdeel van de indicator Onderwijspositie leerjaar 3 t.o.v. advies po: hierbij vergelijken we de positie van de leerling in leerjaar 3 met het advies po.