Wat is de rol van het Onderwijsresultatenmodel in het toezicht?

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op vijf domeinen van onderwijskwaliteit:

  • financieel beheer
  • kwaliteitszorg en ambitie
  • schoolklimaat
  • onderwijsproces
  • onderwijsresultaten

We beoordelen de onderwijsresultaten aan de hand van het Onderwijsresultatenmodel.