Wanneer telt zij-instroom als zij-instroom bij de indicatoren Onderbouwsnelheid en Bovenbouwsucces? Wat is hierbij de peildatum?

Voor elk schooljaar wordt gekeken naar de geldige inschrijvingen op 1 oktober. Zij-instromers zijn leerlingen die op 1 oktober van het voorafgaande schooljaar een geldige inschrijving hadden op een andere brin of op dat moment geen onderwijs volgden.