Op het Onderwijsresultatenoverzicht 2019 lopen de resultaten van de indicatoren Onderbouwsnelheid, Bovenbouwsucces en Examencijfers tot en met schooljaar 2017-2018. De resultaten van de indicator Onderwijspositie leerjaar 3 t.o.v. advies po lopen echter tot en met schooljaar 2018-2019. Waarom is dat zo?

Dit heeft te maken met de jaren waar de resultaten betrekking op hebben. Voor de beoordeling in 2019 kijken we bij de indicator Onderwijspositie leerjaar 3 t.o.v. advies po voor de leerlingen die in de schooljaren 2016-2017, 2017-2018 en 2018-2019 in leerjaar 3 gestart zijn terug naar het advies po dat zij aan het einde van de basisschool hebben ontvangen. De andere indicatoren betreffen de overgangen en resultaten op de examens in de drie laatst beschikbare schooljaren (2015-2016 t/m 2017-2018).