Waarom ligt de norm voor de indicator Examencijfers bij bijvoorbeeld vmbo-kader op 6,23? Een leerling heeft toch al een voldoende bij een 6?

De normen van het model zijn empirisch bepaald. 15% van de vmbo-kaderafdelingen zou met deze norm een onvoldoende krijgen voor de indicator Examencijfers. 85% zou dus een voldoende krijgen. Belangrijk is om te beseffen dat de norm geldt voor een afdeling als geheel, niet voor een individuele leerling. De landelijke spreiding van de gemiddelde examencijfers is veel minder groot dan de spreiding van de cijfers van leerlingen binnen een klas.

Daarnaast willen we een norm die onderscheid maakt. Zouden we de norm bij 6,0 leggen, dan scoren vrijwel alle afdelingen voor vmbo-kader een voldoende, terwijl de maatschappelijke wens juist is om de lat hoog te leggen en scholen ambitieuze doelen te laten stellen.