Waarom is er geen indicator over ‘zittenblijven’ in de bovenbouw voor het Onderwijsresultatenmodel?

De indicator Bovenbouwsucces bepaalt of leerlingen in de bovenbouw een succesvolle overgang maken naar het volgende schooljaar. Het ‘zittenblijven’ is onderdeel van deze indicator. We hebben deze indicator niet opgesplitst, zoals we in de onderbouw wel hebben gedaan, omdat er relatief weinig leerlingen opstromen in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Een indicator ‘opstroom in de bovenbouw’ zou dus te weinig zeggingskracht hebben. Vandaar dat we zowel opstroom als onvertraagde voortgang in de bovenbouw in één indicator hebben gevat.