Waarom gelden de twee indicatoren over de onderbouw voor een vestiging als geheel en niet per onderwijssoort?

Veruit de meeste scholen hanteren dakpanklassen in leerjaar 1 en veel scholen ook in leerjaar 2. We kunnen leerlingen dan niet ‘toeschrijven’ aan één afdeling. Daarom zijn deze indicatoren van toepassing op een vestiging als geheel en niet op onderwijssoorten afzonderlijk.