Kunnen in het Onderwijsresultatenmodel brin-/vestigingsnummers aan elkaar worden gekoppeld als een school hier veranderingen in heeft aangebracht?

De registratie van vestigingen ligt bij DUO. Voor de berekening van de onderwijsresultaten maakt de inspectie gebruik van ROD. Ook voor de indeling van scholen en vestigingen is ROD de basis. Beslissingen of en wanneer vestigingen/scholen samengevoegd of gesplitst worden, moeten dus worden besproken met DUO. De inspectie voert hier geen reconstructies op uit.