Kun je wel spreken van absolute normen als ze zijn gebaseerd op de resultaten van scholen in het verleden?

Het klopt dat we voor het vaststellen van de normen gebruikmaken van de resultaten van scholen in voorgaande jaren (2012-2013-2014). In zekere zin kun je dus nog steeds spreken van relatieve normen. Maar we zetten de norm wel voor drie jaar vast. Dat betekent dat we in 2016, 2017 en 2018 met dezelfde normen werken. We hebben besloten om ook in 2019 deze normen te hanteren.

Meer informatie is te vinden op onze website op Model 2018-2020.