Waarom komen de resultatenoverzichten pas rond maart van ieder jaar beschikbaar?

De inspectie is voor de data afhankelijk van DUO. Zij stellen een dataset op, op basis van de 1 oktobertelling, dus de inschrijvingen van leerlingen op iedere school op peildatum 1 oktober met daarbij een dataset voor de examencijfers.

Voor de berekening van de indicatoren in het Onderwijsresultatenmodel zijn echter ook de gegevens van po, ho en mbo nodig. De gecombineerde dataset komt pas eind januari naar de inspectie. De controle en de berekening van de uiteindelijke indicatoren neemt tijd in beslag. Daarom kan de inspectie pas in maart de resultatenoverzichten publiceren.

De  scholen kunnen op basis van hun eigen gegevens wel zelf eerder berekenen wat hun scores zijn en deze vergelijken met de normen. Zo hoeft de publicatie van de inspectie dus geen verrassing te zijn.