Is het mogelijk als school inzage te krijgen in de data die ten grondslag liggen aan de scores bij de indicator Onderwijspositie leerjaar 3 t.o.v. advies po?

Voor deze indicator maakt de inspectie gebruik van ROD po. Deze data krijgen we van DUO, onder de strikte voorwaarde dat wij deze data niet delen met derden. Vanwege juridische argumenten is het vooralsnog niet mogelijk om vo-scholen inzage te geven in ROD po. Wel hebben we bestanden met aanvullende gegevens in het Internet Schooldossier geplaatst, met iets meer informatie over de leerlingen die we hebben meegeteld in de berekening.