Maakt het voor indicator Onderwijspositie leerjaar 3 t.o.v. advies po iets uit of het gaat om een categoriale school of niet?

Ja, het Onderwijsresultatenmodel hanteert andere normen voor een categoriaal vmbo of vwo ten opzichte van andere schoolsamenstellingen. De reden hierachter is dat we weten dat leerlingen op een categoriale school minder vaak overstappen naar een ander niveau dan op een brede(re) scholengemeenschap.

Met dit model willen we scholen zoveel mogelijk beoordelen op de eigen prestaties. Dat betekent in dit geval dat we een norm hanteren die geldt voor met elkaar vergelijkbare scholen. Hiertoe plaatsen we een school in een vergelijkingsgroep.