Hoe weet een school welke leerlingen een kenmerk apcg hebben?

Het kenmerk armoedeprobleemcumulatiegebied (apcg) is bepaald op basis van de vier cijfers van de postcode van het adres waar de leerling woont. De apcg-toekenning is afkomstig van het CBS en ontleend aan het jaarlijkse Regionaal Inkomensonderzoek (RIO) van het CBS. Het ministerie van OCW bepaalt per jaar welke jaargang van het RIO zij gebruiken voor de zogenaamde leerplusregeling. De inspectie gebruikt diezelfde toekenning.