Hoe tellen leerlingen in een havo/vwo-3 klas mee bij de indicator Onderwijspositie leerjaar 3 t.o.v. advies po?

Leerlingen die een havo/vwo- of vwo-advies hadden, tellen in deze situatie mee als ‘op advies’ (score 0). Vanaf 2017 krijgen leerlingen met een havo-advies die in een gecombineerd leerjaar 3 havo/vwo starten een score van 0,5 bij de berekening van deze indicator. Leerlingen met een advies lager dan havo krijgen een score van +1.