Hoe tellen de cijfers van leerlingen die versneld examen doen mee bij de indicator Examencijfers?

Dit betreft leerlingen die er zelf voor kiezen om in het voorlaatste jaar voor één of meer vakken examen te doen. Daarnaast zijn er leerlingen die versneld vwo doen. Dat zijn leerlingen die het vwo in 5 in plaats van in 6 jaar doen. Voor versneld examen tellen alle vakken, ook uit voorgaande jaren, mee bij het jaar waarin de examenuitslag bepaald wordt.