Heeft het model ook betrekking op het praktijkonderwijs?

Nee, de indicatoren van het Onderwijsresultatenmodel hebben alleen betrekking op het reguliere voortgezet onderwijs. Bij het praktijkonderwijs hanteren we andere indicatoren om te kijken naar het leerrendement.