De zogenaamde extraneus-leerlingen blijven bij de indicatoren Bovenbouwsucces, Examencijfers, en Verschil SE-CE buiten beschouwing. Echter, er zijn ook leerlingen die bekostigd worden op een school maar onderwijs volgen op een andere school. Worden deze leerlingen voor de drie eerder genoemde indicatoren ook buiten beschouwing gelaten?

Leerlingen die staan ingeschreven op de ene school maar onderwijs volgen op de andere school zijn, als zij op die andere school examen doen, in de bestanden opgenomen met het kenmerk extraneus. Voor de indicator Bovenbouwsucces tellen de overgangen vanuit de jaren vóór het examenjaar mee bij de school van inschrijving. In het examenjaar blijven voor de indicatoren Bovenbouwsucces, Examencijfers en Verschil SE-CE de resultaten van die leerlingen buiten beschouwing.